Erginer

Ceràmiques utilitzades pels més grans fabricants mundials de maquinària tèxtil, les ceràmiques tècniques juguen avui dia un paper determinant en l’elaboració de fils i fibres tèxtils, alhora que representen les seves propietats úniques a evolucions tecnològiques, com ara l’increment de la velocitat en l’elaboració de fils i el desenvolupament de les noves generacions de fibres tèxtils.

www.erginer.com.tr